Ga direct naar inhoud

Advies Orgaan

Een bestuursjaar is maar kort, en om alles direct te weten is onmogelijk. Daarom is er binnen de vereniging het Advies Orgaan, of kort: het AO.

Deze bestaat meestal uit oud- of ereleden die door de ALV zijn ingestemd, op basis van hun ervaring of deskundigheid. Doordat ze minder dicht op het vuur staan, zijn ze een objectieve sparringpartner en geven gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur, met hun ervaring als leidraad.

Het AO is naast de KasCie het enige statutair vastgelegde orgaan, en de samenstelling wordt ieder jaar op de jaarlijkse ALV vastgesteld.